Gå til hovedinnholdLenke til forsiden

Oppdrag der Folq velger ut konsulenter

For noen oppdrag, er det Folq som velger ut hvilke konsulenter som skal vurderes av oppdragsgiver. Dette gjelder nesten utelukkende offentlige oppdrag, og henger sammen med loven om offentlige anskaffelser. Det kan gjelde for noen få private oppdragsgivere som har spesifikke regler for hvordan de kjøpe konsulenttjenester.

Søknadsprosessen blir litt annerledes

Alle oppdrag der Folq velger ut konsulenter, er markert slik at du enkelt skal se at det er et slikt oppdrag.

Hvis du ønsker å melde interesse for oppdraget, er prosessen slik:

  1. Ta kontakt ved å sende Folq en melding inne på oppdraget. Folq vurderer løpende hvilke kandidater som har best mulighet for å få oppdraget, basert på Folq-profilen og CV-en din. Det kan godt hende vi stiller deg noen spørsmål for å forstå kompetansen og erfaringen din bedre. Vi konkluderer stort sett rett etter svarfristen. Det betyr at du må vente til etter svarfristen før du får endelig svar.
  2. Hvis vi blir enige om å sende deg videre, vil vi be deg om å fylle ut et eget kompetanseskjema og eventuelt spisse CV-en. Hva du må fylle ut, avhenger av hva oppdragsgiver ønsker å vite ifm. det spesifikke oppdraget.
  3. Folq sender CV og kompetanseskjema til oppdragsgiver, og avventer svaret derfra. Vi sier fra til deg, så fort vi får informasjon om prosess eller resultat fra oppdragsgiver. Av og til vet vi en del om hvordan oppdragsgiver gjør sin prosess. F.eks. hvor mange de ønsker å kalle inn til intervju og når de regner med å bestemme seg. Da opplyser vi om dette på oppdraget.

Vedståelsesfrist

Noen oppdragsgivere ønsker at konsulenter som har meldt interesse, forplikter seg til å takke ja til oppdraget hvis de får tilbud innen en gitt frist. Dette er for å unngå at de gir tilbud til noen som ikke har mulighet likevel.

Vi sier alltid fra til deg hvis det finnes en slik vedståelsesfrist. Du binder deg aldri til noe før vi blir enige om å sende din CV til oppdragsgiver.

Det er altså alltid helt uforpliktende å ta kontakt angående et oppdrag hos Folq.

Beregning av timepris

For mange av disse oppdragene, gjelder akkurat den samme modellen som normalt hos Folq. Altså at Folqs andel av timeprisen som oppdragsgiver betaler, trappes ned fra 7% til 5% over ett år for selvstendige konsulenter.

Av og til sikrer vi oss avtaler ved å samarbeide med konsulentselskaper. Dette gjelder stort sett for offentlige oppdrag. I disse tilfellene kan andelen av timeprisen som går til Folq være høyere. 10% er vanlig.

Hvis dette gjelder, kan du se dette inne på oppdraget før du melder interesse. Hvis vi ber deg anslå timepris, eller opplyser deg om hvilke faste timepriser som gjelder, er Folqs andel inkludert, med mindre vi eksplisitt sier noe annet.

Du kan alltid ta kontakt med oss på hei@folq.no, via chat-en på nettsidene eller på Slack.