Tre spørsmål å ta stilling til før du blir selvstendig konsulent

Flere og flere velger å bli selvstendige konsulenter eller selvstendig næringsdrivende. Bare i 2019 ble det registrert over 500 enkeltpersonforetak og aksjeselskap med én ansatt innen IT- og bedriftsrådgivningsbransjen i Brønnøysundsregisteret. Samtidig oppgir 41 prosent av respondentene i Akademikernes medlemsundersøkelse (14.06.2019) at de kunne tenke seg å tilby tjenestene sine som selvstendige gjennom en digital plattform.

Årsakene til at flere ønsker å starte for seg selv er mange - økt inntekt forvaltet etter eget ønske, en mer fleksibel hverdag og kontroll over egen utvikling. På den andre siden må du sette av tid salg og til administrasjon, samtidig som hverdagen kan oppleves mer risikofylt.

For å hjelpe deg å vurdere om du er klar for en hverdag som selvstendig tar vi deg gjennom noen spørsmål som kan hjelpe deg på veien.

Ellen Barkost03.03.2020
Selvstendige konsulenter på Folq-meetup
Vurderer du å bli selvstendig, men er usikker på om det passer for deg?

Hvordan vil jeg trives med de nye arbeidsoppgavene mine?

Som selvstendig konsulent har du ansvar for hele bedriften. Det betyr at du i tillegg til å selge din kompetanse, har ansvar for administrasjonen i bedriften. Dette innebærer blant annet salgsarbeid og administrative oppgaver som fakturering, rapportering og regnskapsføring. Du bør i tillegg sørge for å kontinuerlig videreutvikle kompetansen din.

Heldigvis kommer det stadig flere tjenester som forenkler hverdagen til de selvstendige; oppdragsplattformer som Folq gjør det enklere å finne oppdrag. Vi vet at enkelte bekymrer seg for regnskapet, men undersøkelser vi har gjort viser at de fleste ikke opplever dette mer krevende enn forventet. Regnskap blir stadig enklere med regnskapsprogrammer som Fiken og Tripletex. Flere selvstendige velger også å sette ut regnskapet til en regnskapsfører. Uansett hva du velger er det lurt å ha orden på, og interesse for, hvordan det går med økonomien i bedriften din.

I starten kan det virke overveldende å sette seg inn i alt, i tillegg til å finne og få på plass forsikringer og pensjon. Ser vi derimot på svar fra tidligere undersøkelser bruker de færreste mye tid på oppgaver som ikke er fakturerbare timer – de fleste oppgir å bruke én til tre timer per uke på administrasjon og salg.

Vil jeg takle å leve med risiko?

Det er naturligvis en risiko knyttet til å forlate en fast betalt jobb og bli selvstendig. Du kan risikere å gå uten oppdrag i perioder grunnet nedetider, eller hvis du er kresen på hva du vil jobbe med. Har du flere enn deg selv å ta hensyn til kan det kanskje virke ekstra skremmende å ta steget.

I en undersøkelse vi gjorde blant Folq-konsulentene i 2019 oppga rundt 80% at de bekymret seg for å finne oppdrag. Over halvparten svarte at bekymringen var mindre enn forventet i praksis. I en annen undersøkelse så vi at om lag én av tre konsulenter opplevde en finansiell risiko, og av dem igjen opplevde kun en av fem risikoen som stor. Det kan forklares av varierende etterspørsel etter ulike roller over tid. Er du usikker på markedet kan det kan være greit å orientere seg om mulighetene først.

Det vil også være individuelle forskjeller rundt hvor stor risikoen oppleves – noen er mer komfortable med risiko. Uansett hvordan du opplever risikoen bør du gjøre tiltak for å minimere den. Ved å spare opp en buffer som dekker et par månedslønninger og uforutsette utgifter, tåler du å vente lenger på ditt neste oppdrag. Du kan også velge oppdrag med lengre tidshorisont for å sikre en jevn inntekt over tid. Undersøkelsen vår viste at de som hadde flere oppdrag i løpet av et år opplevde en høyere finansiell risiko.

Risiko ved erstatning og tapt inntekt kan minimeres ved forsikringer. Du bør for eksempel være klar over at du står ansvarlig for det selskapet ditt leverer til kunden. De fleste kunder ønsker å få kontraktsfestet at du har nødvendige arbeidsforsikringer på plass før du starter. Videre kan du sikre deg mot tapt inntekt ved sykdom ved å betale sykeforsikring. Ellers står du fritt til å velge forsikringer og pensjonssparing etter egen risikoapetitt. Det kan du lese mer om i blogginnlegget "Jeg har startet eget aksjeselskap – hva gjør jeg med omsetningen min?"

Har jeg egenskapene som trengs for å lykkes?

Som du har forstått krever det mer å være selvstendig konsulent enn fast ansatt. For å hjelpe deg å finne ut om du har egenskapene som trengs spurte vi Folq-konsulentene hvilke egenskaper de mener selvstendige konsulenter drar nytte av.

Struktur og selvdisiplin

Administrativt ansvar med løpende frister og fakturering vil ta opp en del av tiden din. Det er derfor en fordel om du er god til å holde oversikt, og arbeider strukturert med regnskap gjennom året. Momsfrister og skattemeldinger må overholdes selv om det er travelt på prosjektet – det blir kostbart å komme på etterskudd. Er du flink til å sette gode rutiner for deg selv blir hverdagen lettere.

Omstillingsevne

Uforutsette ting kan skje når man leies inn - prosjekter kan avsluttes før tiden, eller kan være mindre spennende enn først antatt. Kanskje etterspørselen etter din kompetanse synker, og du må utvikle nye kompetanser. Man bør være forberedt på at ting ikke alltid blir som man har sett for seg, og evne å se nye muligheter.

People skills og salgsteft

Når du skal selge deg inn hos kunde er det en fordel å fungere godt i intervjusettingen. Kunden er opptatt av at du skal fungere godt i et eksisterende team. Å være trygg og komfortabel med å selge inn seg selv og forhandle er en styrke. Dette er noe du sannsynligvis vil gjøre for hvert oppdrag du inngår, om du ikke har en fast relasjon med kunden.

Ingen av disse egenskapene er nødvendige krav, men de kan være nyttige i hverdagen som selvstendig. Heldigvis utvikles flere av disse med erfaring og kunnskapsdeling med andre selvstendige i samme situasjon.

Veien videre

Nå vet du forhåpentligvis litt mer om hva du bør tenke gjennom når du vurderer en videre karrierevei som selvstendig. Avslutningsvis vil vi nevne at de som blir selvstendige og ikke trives med det har like stor mulighet, om ikke større, til å komme seg tilbake i fast jobb. Heldigvis ser vi at den store majoriteten er fornøyde som selvstendige konsulenter. Er du interessert i å vite mer om selvstendige konsulenters hverdag og opplevelser kan du lese mer om funnene i vår konsulentundersøkelse.

Har du spørsmål rundt det å være selvstendig konsulent (eks timepriser, etterspørsel, o.l.) eller lurer på hvordan du kommer i gang, skriv til oss på hei@folq.no da vel.

Lyst på en konsulentprofil hos Folq?

Registrer din interesse