Dette ser tjeneste- og UX-designeren etter når hun velger oppdrag

Tjeneste- og UX-designeren Caroline har vært med på flere prosjekter fra innsiktsfase til implementering av digitale løsninger. Etter fire år som fast ansatt konsulent driver hun nå Studio Myre og Moen sammen med kollega Line Marie Moen Syversen. Hos oppdragsgivere ser Caroline først og fremst etter tillit og fleksibilitet til å kunne gjøre jobben på beste mulige måte.

Caroline er en av flere Folq-konsulenter som forteller om ønsker og krav til oppdragsgivere. Se hva mobilutvikleren Per Ola Sæther og UX- og tjenestedesigneren Nora Holte ser etter.

Ellen Barkost
Publisert 24.08.2021
Oppdatert 10.09.2021
Caroline Myre Strømme og Line Marie Moen i Studio Myre og Moen
Caroline og hennes kollega i Studio Myre og Moen

Hva er det viktigste kriteriet for deg når du velger et oppdrag?

Fleksibilitet og frihet henger tett sammen med design og tjenesteutvikling, og er grunnleggende for å kunne gjøre jobben skikkelig. Dette gjelder for eksempel muligheten til å bruke arbeidsverktøyene som som gir flyt i prosessen, og fleksibilitet til å bruke de folkene man trenger å bruke – får man virkelig frihet og oversikt til å kalle inn folkene man trenger å involvere designprosessen?

Frihet er spesielt viktig i forprosjekter der man skal lande på et konsept. Skal man derimot designe en endring på en eksisterende løsning med dårlig interaksjonsdesign, eller teste skisser, er det mindre behov for frihet. Forventer kunden geniale resultater med høy grad av innovasjon må de også tørre å gi frihet. Frihet for meg er å ha åpne kalendere, muligheter for å jobbe ute i kontekst, involvere folk og brukere, kunne jobbe utenfor 8-16, være nysgjerrig og heller ha en «fail fast» mentalitet, fremfor en liste med krav til sluttresultater. Setter oppdragsgiver stramme rammer og og lange lister over prosjektkrav - høres oppdraget fort mindre fristende ut. Det signaliserer en lavere grad av fleksibilitet og at «nivået av innovasjon» må passe inn i kundens interne struktur, kalender og fremdrift.

Hva gjør en oppdragsgiver til et attraktivt sted å være?

Jeg liker å være et sted med nytenkende folk som har lave skuldre og som kan by på seg selv både faglig og personlig, da får vi til bedre resultater sammen også. Gjerne selskaper med lav terskel for å være kreativ, der man kan snakke samme språk og slipper de store omveiene med internstruktur og forankring, for å få fart å flyt. Jeg har ikke jobbet hos Oda eller reMarkable, men jeg opplever blant bekjente at de, for eksempel, representerer disse verdiene. Ellers sier jeg ikke nei til mange gode og fristende arbeidssoner, friske utearealer og appetittlige lunsjer.

En attraktiv oppdragsgiver vil gjerne spise lunsj med deg, inkluderer deg i uformell fagprat, og deler goder som også de fast ansatte får.
Caroline Myre Strømme

Jeg ønsker meg en god og vennlig tone med oppdragsgiver, der det er rom for å le litt sammen. Hos noen selskap er det et stort gap mellom fast ansatte og konsulenter, med mye høyere krav for konsulentene, som i enkelte tilfeller behandles som maskiner sammenlignet med ansatte. En attraktiv oppdragsgiver behandler deg som en ansatt og vil gjerne spise lunsj med deg, inkluderer deg i uformell fagprat, og deler goder som også de fast ansatte får.

Lokaler og beliggenhet kan også være relevant, slik er det for alle, ekstra reisetid preger hverdagen i stor grad, i dette tilfellet er det fint om arbeidsgiver tilbyr annen form for fleksibilitet og kompenserer for avstand, som f.eks jobbe på toget. Godt arbeidsmiljø og fine lokaler veier da også opp.

Hvordan avgjør du om en oppdragsgiver er et attraktivt sted å være?

Jeg ser i første omgang på oppdragsteksten. En lang og god beskrivelse er bra, men det er dessverre enkelte selskap som henger igjen i lange og rigide beskrivelser om hvordan du skal passe inn i prosjektet. Eksempler på beskrivelser som får meg til å steile er rigide arbeidsrammer og ubetalt i lunsjen, på moderne arbeidsplasser forventer man fleksibilitet. Det å kunne være «remote-friendly», har blitt et svært attraktivt ord under corona-pandemien, da vet man også at kunden har de mobile arbeidsverktøyene på plass. Jeg holder meg også unna oppdragsbeskrivelser med punktlister med urimelige krav og strandardstrofer på engelsk om hvilke goder du får, som ellers egentlig er en «hygiene faktor». Stramme rammer og frister skaper usikkerhet generelt rundt hvorvidt man får kreativt rom til å levere gode løsninger. Utlysninger som sier “vi skal lansere sommeren 2022 - appen må være ferdigtestet i mai” – høres nærmest ut som en felle. I en designprosess kan ting kan stoppe opp av flere gyldige grunner som også kan være brukerrelatert, og man må generelt ha tillit til designeren.

I en intervjuprosess forsøker jeg å danne et reelt inntrykk både av kunder, oppgave og behov, videre kan jeg foreslå prosess. Da ser man fort om man møter på motstand.
Caroline Myre Strømme

I en intervjuprosess forsøker jeg å danne et reelt inntrykk av både kunden, oppgave og behov, videre kan jeg foreslå hvordan min tilnærming vil være. Da ser man fort om man møter på motstand. I noen tilfeller kan man se forbi kravene, og satse på at man klarer å bygge tillit når man begynner.

Hvordan kan man gjøre innleie av konsulenter bedre?

For å gjøre en god jobb er det noen ganger nødvendig å sette seg skikkelig inn i organisasjonen, eller eldre prosjektdokumenter. Denne prosessen er tidkrevende, og enkelte dokumenter gir ikke mening før det har gått en stund. Noen kunder kan tenke at du er ineffektiv, “hva skal dere med å lese gamle dokumenter, hvorfor er det ikke bånn gass fra dag én?“. Det er en god grunn til at man trenger en stor eller liten innsiktsfase i starten, og det skjønner modne oppdragsgivere.

Ellers tror jeg flere oppdragsgivere med fordel inkludert konsulenten i videre rekruttering. Man kunne for eksempel skrevet i en stillingsutlysning; “du som konsulent hos oss kan være med å påvirke fremdrift, team og rekruttering”. Det er en tillitserklæring, en ukjent gode og et sterkt virkemiddel som får konsulenten til å ha troen på at «I dette prosjektet skal vi komme i havn på beste tenkelige måte!» Og noen ganger er det visse folk man trenger, det vet vi som sitter der det brenner.

Leie inn en designer?

Få tilgang til Folq