Jeg har startet eget aksjeselskap – hva gjør jeg med omsetningen min?

Som selvstendig konsulent har du frihet til å råde over egen omsetning. Mange konsulenter som blir selvstendige, opplever å doble inntjeningen sin. Det betyr ikke nødvendigvis at det er smart å doble lønnen sin. Når skatter og avgifter er trukket fra, bestemmer du selv hva du ønsker å sette av til lønn, pensjonssparing, utbytte og eventuell investering.

Før du beslutter hva du fordeler på de enkelte postene er det flere ting du bør ta stilling til; først bør du forstå hva målet ditt er, deretter bør du opparbeide deg kjennskap til mulighetsrommet. Til sist bør du veie ulike alternativer mot hverandre. Vi håper å hjelpe deg i gang ved hjelp av noen gode tips og en egenutviklet fordelingskalkulator.

Eldri Coll Mossige15.12.2020
Omsetningsfordelingen påvirkes i stor grad av situasjonen og målene hver enkelt konsulent har.
Som selvstendig konsulent kan du i stor grad bestemme hvordan du fordeler omsetningen i selskapet ditt.

Ta stilling til lønn, pensjon og investeringer

Før vi går løs på tips og anbefalinger rundt lønn, pensjon og håndtering av overskudd kan det være greit å få oversikt over det store bildet. Se gjerne over faktaboksen før du går videre.

Hvilke hensyn bør jeg ta når jeg setter lønn?

Nettolønn etter skatter og avgifter

Lønnsnivået ditt har påvirkning på din opparbeidelse av rettigheter fra staten. Som arbeidstaker i egen bedrift bør du unngå å ta ut mindre enn 6G (rundt 600 000 kr) i lønn, da dette er maksbeløpet som ligger til grunn for ytelser fra NAV som dagpenger, fødselspermisjon og dekning av langtidssykdom (sykdom utover 16 dager).

Ved et visst lønnsnivå (617 000 kr) vil skatten på lønnen din bli høyere enn skatten på tilsvarende utbytte, og det vil derfor lønne seg å ta ut pengene over dette nivået som utbytte. Trinn 3 på trinnskatten treffer inn ved lønn på 617 000 kr og oppover. Det vil si at skatten på lønn utover 617 000 kr øker fra 4,2 % til 13.2 %, og dermed øker marginalskatten betydelig i det du tar ut lønn over 617 000 kr. Etter 617 000 kr vil det, isolert sett, lønne seg å ta ut utbytte heller enn lønn.

Ut fra helhetsbildet er det likevel fornuftig å ta ut lønn på inntil 7,1G (rundt 710 000 kr) for å sikre maksimal opptjening i folketrygden. Hele 18,1 % av første lønnskrone og opp til 7,1G settes inn i din personlige pensjonsbeholdning. Det vil si at, om du tar ut 7,1G versus 617 000 kr i lønn settes det av hele 20 000 kroner mer til din pensjonsbeholdning i folketrygden.

Ved hjelp av Folqs fordelingskalkulator kan du leke med tallene og sjekke hva du sitter igjen med, samt hva du betaler i skatter og avgifter for ulike lønnsnivå.

Hvilke muligheter har jeg rundt pensjonssparing?

Har du eget aksjeselskap med kun deg selv som ansatt har du ikke obligatorisk tjenestepensjon (OTP). Du kan likevel selv velge å tegne frivillig innskuddspensjonsordning. Dette er skattemessig gunstig, fordi selskapet slipper å skatte av årlig pensjonssparebeløp. Ved frivillig innskuddspensjonsordning kan du spare opptil 7 % av lønn mellom 1 og 12 G årlig.

Med en netto omsetning på 1 925 000, lønn på 7,1G og gitt premisset at du ønsker å ta ut hele omsetningen av selskapet, vil du få en skattefordel på ca. 20 000 kr ved å spare 7 % i frivillig innskuddspensjon. Bruker du fordelingskalkulatoren kan du teste ulike prosentsatser for pensjon og se hvor mye det utgjør i skattefordeler ditt selskap.

Du må selv gjøre avveiningen om du synes skattefordelen er verdt at pengene bindes opp til du fyller 62 år. Enkelte vil argumentere for at det er bedre å ha tilgang på pengene i dag og kontroll på hvordan de investeres, mens mange ser pensjonssparing som en trygg, fornuftig og enkel spareform der man slipper å tenke på hvordan pengene skal forvaltes.

Hvis du tilhører den siste gruppen, er det verdt å merke seg at du har mulighet til å betale inn 0,5 ganger årlig pensjonssparebeløp som «ekstra pensjon» til innskuddsfond, og dermed utsette skatt på dette beløpet. Fordelen med dette er at skattefordelen investeres og dermed kan forrente seg frem til du skal betale skattebeløpet. Innskuddsfondets verdi kan ikke overskride 6 ganger årlig innskudd, og kun kan benyttes til å betale fremtidige pensjonsforpliktelser. Hvis du velger å spare ekstra pensjon til innskuddsfond, kan du ta ut lønn på opptil 964 500 kr før marginalskatten øker og det lønner seg å ta ut utbytte. Har du familie, huslån og et ønske om å sikre inntekten din med uføreforsikring eller livforsikring gir det mening å ta ut en høy lønn.

Hva gjør jeg med overskuddet?

Nettooverskudd og -utbytte etter skatt

Når du har trukket fra kostnader, skatter, avgifter, lønnsutgifter og eventuell pensjonsparing sitter du gjerne igjen med overskudd i selskapet. Om du ikke ønsker å la pengene stå til kommende utgifter, eller ta dem ut som utbytte, er det klare alternativet å investere pengene.

Som hovedregel lønner det seg å investere gjennom aksjeselskapet. Dette fordi du som privatperson får en mindre pott penger å investere, da rundt 30 % av beløpet forsvinner i utbytteskatt idet du overfører det fra selskapet til seg selv. I tillegg har du fordelen av utsatt skatt, da gevinst av selskapets investeringer ikke er skattbar før du velger å ta det ut av selskapet. Ved å investere gjennom selskapet får du også skjermingsfradrag på dine aksjer, aksjefond og kombinasjonsfond hvert år. Fra og med 2019 får du også skjermingsfradrag på aksjedelen i Investeringskonto Zero (også kalt fondskonto). Fradraget regnes av aksjeandelen ved det enkelte års begynnelse, så du bør planlegge eventuelle uttak deretter.

Når du vurderer investeringsalternativer bør du sette deg inn i reglene for realisering av gevinst gitt at investeringen er gjort som selskap eller som privatperson. Ønsker du for eksempel å investere i eiendom er det mer gunstig å gjøre det som privatperson.

Bruk fordelingskalkulatoren til å regne på dine alternativer

Det kan være mye å tenke på når du starter for deg selv og pengene begynner å strømme inn i aksjeselskapet. Du kan bruke kalkulatoren vår til å leke med tallene og sette opp alternativer for fordeling av lønn, utbytte og pensjon, og sammenligne hva du må ut med i skatter og avgifter.

Det vi har presentert her er grunnleggende kunnskap og tips, og vi anbefaler at du etterhvert setter deg dypere inn i hvert tema. Sannsynligvis vil flere spørsmål dukke opp underveis. Vi i Folq sparrer gjerne med deg, og har i tillegg et fellesskap for konsulentene der du kan få svar fra andre som har erfaring med det du lurer på.

Ser du etter oppdrag eller ønsker å bli del av konsulentfellesskapet, kan du registrere deg her og bli Folq-konsulent.

NB: Dette innlegget fokuserer på aksjeselskap. For selvstendige konsulenter med enkeltpersonforetak gjelder andre regler enn for aksjeselskap. Har du spørsmål til innholdet kan du ta kontakt med oss her.

Vil du teste fordelingskalkulatoren?

Få tilgang her