Hvordan ser en god konsulent-CV ut?

CV har tradisjonelt vært og er fortsatt det vanligste vurderingsgrunnlaget i tillegg til intervjuet. Den brukes hyppig i konsulentverdenen, og på Folq-plattformen ser vi ofte at oppdragsgivere laster ned CV-en som et supplement til konsulentenes profil. Vi ser dessverre at mange CV-er ikke får frem erfaringen og kompetansen til konsulentene i tilstrekkelig grad, samtidig som mange ikke er vant med å spisse CV-en sin. Vi har derfor laget en praktisk guide til hvordan du viser frem det du kan på en effektiv måte som møter potensielle oppdragsgiveres behov.

Folq-konsulenter får en egen CV i CV Partner, som tilgjengeliggjøres for oppdragsgivere fra deres profil. CV-malen vi har lagt opp til følger rådene vi gir under.

Mari Eidsvaag05.11.2020
Eksempel på en konsulent-CV
Foto: Markus Winkler.

Invester i en master-CV og gjør tilpasninger

CV-en din er et levende dokument, men gjør du jobben med å lage en “master-CV” blir det mindre tidkrevende å vedlikeholde den og bruke den målrettet.

Master-CV og vedlikehold

Samle all informasjonen om din erfaring og kompetanse på ett sted som en "master-CV". Velg en CV-mal eller et CV-verktøy som er lett å gjøre tilpasninger i. Hos Folq får eksempelvis alle konsulentene en CV i CV Partner som er et norskutviklet system for å oppdatere og skreddersy konsulent-CV-er. Konsulentene lagrer all CV-informasjonen på sitt domene og eksporterer ulike varianter av CV-en etter behov. 

Når du har gjort jobben med å fylle ut master-CV-en trenger du kun oppdatere den med nye erfaringer og kompetanser. Det er smart å legge til nye prosjekter løpende eller rett etter de er fullført – det er mye enklere å huske detaljer fra et prosjekt når du jobber på det. For Folq-konsulenter er dette spesielt viktig siden CV-en til enhver tid er tilgjengelig for oppdragsgivere.

Tilpass etter oppdrag

All informasjonen i CV-en bør skreddersys til det bestemte prosjektet du er interessert i. Du trenger ikke endre master-CVen hver gang, men lag heller en kopi og rediger denne. Oppdragsgiver ser ofte spesielt etter roller du har hatt i prosjektene og hvilke erfaringer/kompetanser du har. Målet er at oppdragsgiver ser CV-en din og tenker at "denne personen virker riktig!"

Tilpass informasjonen om prosjektene til oppdraget du skal søke på. Kan du legge til relevante kompetanseområder i noen av prosjektene dine som er aktuelle for det bestemte oppdraget? Ønsker oppdragsgiveren erfaring med offentlig sektor, men det er informasjon du ikke har oppgitt for de ulike prosjektene dine? Få det med.

Innholdet i en konsulent-CV

Under går vi gjennom de viktigste seksjonene i en konsulent-CV og hvordan du bør sette de opp og tilpasse for potensielle oppdrag. Se også sjekklisten for øvrige CV-anbefalinger.

Beskrivelsen – din personlige «pitch»

Konsulent-CV-en bør inneholde en kort og konsis tekst om konsulenten. Kundene ser etter informasjon om hvilke bransjer du har jobbet med (for eksempel bank og forsikring), hvilken utdannelse du har og hva slags team du har vært en del av. Er det noe du er spesielt god til eller liker å jobbe med, trekk det frem her.

Teksten kan og bør tilpasses etter oppdragene du søker på. Det vil si at du gjerne har én «standardtekst» om din konsulentprofil som du kan vinkle etter prosjekter du er interessert i omhandler. Da er det en fordel å trekke frem den delen av erfaringen din som er relevant for oppgavene som skal utføres i oppdraget, for eksempel prosjekterfaringer.

Roller og kompetanser

Aktuelle kompetanseområder bør fremkomme under prosjekterfaringene dine, men det er også en fordel å ha en egen seksjon for dette i CV-en din. Her samler du alle kompetanseområdene dine slik at oppdragsgivere enkelt får oversikt over hva du har erfaring med. Dette er spesielt viktig for utviklere der programmeringsspråk og rammeverk er viktige kriterier.

Husk at det kan være ufaglærte rekrutterere som screener CV-en. Gjør det derfor oversiktlig med kategorier slik at det er enklere for dem å identifisere relevante kompetanseområder. Eksempelvis: «Rammeverk og biblioteker», «Plattform», «Språk», «Databaser», «Metode», «Verktøy» osv.

Eksempel på oppsett av kompetanser og rammeverk

Utdanning og annen formell kompetanse

Skriv ned årstall og måned, grad og studiested i omvendt kronologisk rekkefølge. Dersom du har tatt et studie som ikke er så kjent eller ved en utenlandsk skole kan det være greit å skrive et par setninger om hva det gikk ut på. Skrev du en relevant masteroppgave kan du legge til en kort beskrivelse. Ved tilpasning av CV mot et oppdrag bør du vurdere hva som er relevant å ta med.

Arbeidserfaring

I en konsulent-CV holder det ofte å kun oppgi årstall og måned, stillingstittel og arbeidssted. Dersom du ønsker å ta med mer informasjon er det viktig at du fokuserer på hva du har gjort og oppnådd, fremfor kun på oppgavene du har hatt. Har du for eksempel hatt konkrete prosjekt i jobben kan du trekke de frem under prosjekterfaringer.

Kurs og sertifiseringer

Du velger selv om du vil samle kurs, sertifiseringer, verv, språk etc. under samme bolk. Har du mange punkter kan det være fint å skille de i ulike seksjoner. For sertifisering/kurs bør du oppgi relevante datoer, navn og eventuelt hvor lenge den varer.

Dersom du har et annet morsmål enn norsk og oppdraget krever et visst språknivå (C1, B2 etc.) kan det være nyttig å oppgi om norsk er ditt andre morsmål, eller om du har et C1-sertifikat eller tilsvarende.

Prosjekterfaringer

Prosjektreferansene er noe av det viktigste i CV-en. Her får kundene oversikt over hva slags prosjekter du har erfaring med, hvilke sektorer du har jobbet innen, og rollene du vanligvis tar på deg.

Eksempel på en prosjektreferanse

En prosjektreferanse bør inkludere aktuelt tidsrom og omfang (i NOK og/eller timer), navn på oppdragsgiver, potensielt prosjektnavn, din(e) rolle(r) og relevante kompetanseområder. For hvert prosjekt bør du trekke frem den viktigste kompetansen og erfaringen du sitter igjen med. Fokuser på hva som faktisk har blitt gjort og oppnådd (ansvar og rolle) i prosjektet, ikke bare på hva oppdraget innebar. Synliggjør dine resultater og hvordan du har bidratt til at prosjektet ble gjennomført. Kan du vise til spesifikke resultater du har oppnådd eller positive bidrag du hadde?

Vurder om du kan tilpasse beskrivelsen og legge til relevante kompetanseområder i prosjektene som er aktuelle for oppdraget du søker på.

Hjelp med CV når du ønsker det

Vi bistår alle Folq-konsulentene med sine CV-er og har god innsikt i hva oppdragsgivere ser etter. Har du spørsmål rundt CV-oppsett, eller ønsker å sparre med oss om din konsulent-CV hører vi gjerne fra deg. Du når oss oss på hei@folq.no.

Ser du etter konsulentoppdrag?

Bli Folq konsulent