Dette ser utviklere etter i en oppdragsgiver

Å få tak i dyktige utviklere kan være utfordrende. Etterspørselen er høy, og kampen om de beste hodene vil utvilsomt øke fremover. For å sikre seg tilgang på kompetansen man trenger er det er viktigere enn noen gang å forstå hva utviklere ser etter. De fleste konsulentene hos Folq er uavhengige seniorkonsulenter som velger oppdragsgiver fritt. Når disse vurderer oppdrag vektlegges teknologi, men også arbeidskultur, strategi og mandat som viktige kriterier.

Se også hva slags utviklere du finner hos Folq.

Ellen Barkost
Publisert 04.06.2021
Oppdatert 10.09.2021
Fra utviklingsmiljøet hos Oda
Utviklere hos Oda

Tekniske utfordringer og muligheter

Ikke overraskende er utviklerne opptatt av teknologien som brukes hos selskapet de skal jobbe for. React-utvikler Simen Brekken er en av de som ser etter en match mellom egen teknologikompetanse og det som etterspørres, samtidig som han ikke anser det som nødvendig å være ekspert på alle områder.

Med lang erfaring har jeg vært med på det meste, men det er godt å vite at man kan noe av det de søker veldig godt
React-utvikler Simen Brekken

De fleste har også et ønske om å lære ny teknologi når de tar på seg et nytt oppdrag, så selskap som benytter ny og moderne teknologi blir fort attraktive. DevOps-konsulent Kristian Ravndal, er en av de som mener at man fortsatt kan tiltrekke seg flinke utviklere, selv om man er bakpå på teknologifronten – dersom utviklerene får bidra inn i overgangen til en ny teknologiplattformen.

Det at man ikke er på den nyeste teknologien nå, betyr ikke at det er kjipt å jobbe med. Ha heller en klar plan om at man ønsker å komme opp på det siste av teknologier
DevOps-konsulent Kristian Ravndal.

Konsulentene påpeker at en oppdragsgiver bør være realistisk på egen plattform. Selskap som bruker mye buzzwords i innsalget har en tendens til å overdrive på teknologiplattformen. Dårlig forventningsstyring kommer verken konsulent eller oppdragsgiver til gode.

Samarbeidskultur og satsning på utviklingsmiljø

Utviklere vektlegger også det menneskelige aspektet i et oppdrag. Mobilutvikler Per Ola Sæther er en av de som mener at det til syvende og sist er mennesker man skal arbeide med, og da er det viktig at stemningen i selskapet er god, og at folk behandler hverandre på en åpen og hyggelig måte.

Når jeg velger et nytt oppdrag ser jeg på det som at jeg velger en ny jobb og nye kollegaer for en kortere eller lenger periode. Derfor er det viktig for meg med spennende og utfordrende arbeidsoppgaver samtidig som at kjemien og stemningen i teamet eller hos oppdragsgiver er god
Mobilutvikler Per Ola Sæther

De som har fokus på kultur, og synliggjør at de satser på de ansatte og utviklingsmiljøene tiltrekker seg flinke folk. Dette ser man blant annet på budsjettene som er satt av til videreutvikling hos de ansatte, og at de behandler de innleide konsulentene som ansatte.

Tydelig strategi og problemfokus

At oppdragsgiver har en klar strategi og en moden forståelse rundt problemene de søker å løse, teller positivt. Det trenger ikke nødvendigvis være tydelig for oppdragsgiver hvordan de ønsker at konsulenten skal bidra til å løse problemene, men de bør vite hvilke problemer de står overfor.

Flere blir skeptiske dersom de ikke klarer å forstå hvilke problemer oppdragsgiver forsøker å løse, men at de likevel har oppskriften klar, eller trenger en spesifikk kompetanse. Selskap som er gode på å formulere problemer er derimot gjerne gode på å la løsningene være opp til teamene som leverer. De som presenterer problemene sine til en potensiell konsulent og lar vedkommende selv vurdere om det er noe hen kan levere på, peker seg positivt ut.

Arbeidsform og rom for å påvirke retning

De fleste vi snakker med understreker preferansen for å jobbe i team, og påpeker at det å løse oppgaver som “solo” er mindre interessant. Seniorkonsulenter er spesielt opptatt av å bruke og videreføre det de har lært, og ikke bare lage nye features. Utviklere ser på seg selv som problemløsere, og problemer løses best i fellesskap.

Seniorkonsulenter vil ikke kun fungere som “code-monkey”, de vil bruke og videreføre det de har lært
DevOps-konsulent Kristian Ravndal

Er man leid inn for å løse problemer lurer man også på hvorvidt det er mulig å få endret noe – blir man hørt og har man myndighet til å realisere forbedringer? Konsulentene setter spesielt pris på oppdragsgivere som søker, og er åpne for, konstruktive stemmer utenfra.

Jeg velger gjerne oppdragsgivere som trenger noen med bred erfaring, som kan komme inn og utfordre etablerte prosesser og teknologivalg som har blitt til underveis.
React-utvikler Simen Brekken

Et produkt man kan identifisere seg med

Er det flere oppdrag å velge mellom, ser ofte utviklerne på produktet eller tjenesten: Flere oppgir at de er svake for et produkt man kan kjenne seg igjen i, eller som faller under egne interesseområder. Andre igjen går gjerne for oppstartsselskaper med en spenstig satsing, eller et selskap med et positivt fotavtrykk.

Her kan du lese hvordan du finner rett utvikler til ditt behov.

Nysgjerrig på hva selskapene som er attraktive blant utviklere gjør for å tiltrekke seg kompetanse? Se hva Oda og Spacemaker gjør for å tiltrekke seg de beste teknologihodene.

Leie inn en utvikler?

Få tilgang