Gå til hovedinnholdLenke til forsiden

Om Folq

Hvorfor startet vi Folq?

Vi startet Folq våren 2017 fordi vi så at erfarne konsulenter og oppdragsgivere etterhvert har fått god forståelse for hva de er ute etter hos hverandre.

Tradisjonelle konsulentmeglere og konsulenthus blir i mange tilfeller oppfattet som dyre og forsinkende mellomledd. Vi vil legge til rette for en transparent konsulentbooking som skjer på konsulenter og oppdragsgiveres premisser, gjennom oversiktlig og direkte tilgang.

Vi ser at et økende antall konsulenter ønsker å arbeide selvstendig. Vi vet også at oppdragsgivere ønsker å bruke mest mulig tid på å gjennomføre prosjekter og minst mulig tid på å bemanne dem. Derfor legger vi til rette for at Folqs brukere kan gjøre mest mulig av det er gode på og som direkte skaper verdi, og minst mulig av administrativt arbeid.

Hvem står bak Folq?

Folq er startet og drevet av konsulenter med lang erfaring fra IT-prosjekter. Vi vet hva som kreves for å være en god konsulent på engasjementer og i prosjekter. Teamet har også erfaring fra salg og innkjøp av konsulenter.

Denne oversikten over markedet, samt innsikten i begge brukergruppene, gir oss en god forutsetning for å skape den gode matchen mellom oppdragsgiver og konsulent.

Vi vil dele eierskapet

Vi tror på menneskene, og hos Folq er vi ingenting uten konsulentene. Vi tror vi kan bli bedre sammen – derfor har vi tatt med våre medlemmer på eiersiden, og tilbyr alle nye medlemmer muligheten til eierskap gjennom emisjoner.