Gå til hovedinnholdLenke til forsiden

Om Folq

Transparent konsulentinnleie

Konsulentmarkedet er i endring: Flere fageksperter velger å starte for seg selv, samtidig som flere selskap har bygget opp egne interne fagmiljøer for teknologi. Konsulentkjøpere har i større grad behov for å utfylle eksisterende team med enkeltpersoner, og har god oversikt over hvilken kompetanse de har behov for. Utfordringen er å få oversikten over tilgjengelig kompetanse. Konsulentmeglere og konsulenthus har lenge bistått disse kundene, men vi ser et potensiale i å gjøre matchingen av kompetanse og etterspørsel mer effektiv og transparent.

Derfor utviklet vi Folq-plattformen i 2017, med mål om å gjøre det diggere for konsulenter å finne oppdrag, og for oppdragsgivere å finne konsulenter. Ved å gi de to gruppene direkte tilgang til hverandre, reduserer vi anvendt tid og administrativt bry knyttet til å finne den gode matchen.

Siden da har Folq vokst til å bli en sentral kilde til fageksperter innen IT-utvikling for oppdragsgivere fra over 250 selskap. De over 700 konsulentene på plattformen representerer domenekunnskap innen systemutvikling, design, prosjektledelse og forretningsrådgivning. Konsulentene som bruker Folq får et stadig bredere utvalg av selskap å jobbe med og et støtteapparat i hverdagen.

Folka bak Folq

Folq er et teknologiselskap startet og drevet av fagfolk med lang erfaring innen gjennomføring og bemanning av IT-prosjekter. Vi er tidligere konsulenter, selgere og konsulentkjøpere, og vet hva som forventes av en god konsulent. Denne kunnskapen, sammen med inngående kjennskap til aktørene i konsulentmarkedet, bruker vi til å tilrettelegge for den gode matchen, og sikre kvalitet i alle ledd – fra godkjenning av konsulenter til oppfølging av konsulenter og oppdragsgivere.

Eldri Coll Mossige

Eldri Coll Mossige

Daglig leder

Eldri er leder i Folq og har jobbet som Management Consultant i åtte år gjennom Bekk og Fjord, med fire år som fagleder innen servicedesign. Eldri har bred bransjeerfaring og er en resultatdrevet og analytisk person, med fokus på mennesker. Hun brenner for å avdekke behov og løse problemer for brukere og kunder gjennom digital tjenesteutvikling. Eldri har en master i Industriell design og Entreprenørskap (NTNUs Entreprenørskole) ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Eirik Martinsen, COO


Eirik Martinsen

COO

Eirik er ansvarlig for økonomi og drift i Folq, og sikrer at prosesser og team er rigget for vekst. Med erfaring som forretningsutvikler i Finn.no (Schibsted) og som konsulent i Bekk Management Consulting, har Eirik god kjennskap til konsulentbransjen og hvordan bygge en god og effektiv markedsplass. Han er spesielt opptatt av innsikt, strategi og målstyring – og at teamet drar i samme retning og jobber smart for å levere gode tjenester, opplevelser og resultater. Eirik har en mastergrad i Finans fra Norges Handelshøyskole.

Helle Hoem Martinsen

Helle Hoem-Martinsen

Produktsjef

Helle er ansvarlig for produktstrategi og produktutvikling i Folq, og drives av å skape gode brukeropplevelser. Helle har 9 års erfaring som UX-designer fra Bekk, der hun i en periode var en del av designledelsen. Helle har også hatt rollen som UX Manager i Cisco, med ansvar for brukeropplevelsen i flere samarbeidsprodukter, samt teamledelse. Helle har en mastergrad i produktdesign fra NTNU.

Håvard Teglelsrud

Håvard Tegelsrud

Technical Team Lead

I Folq er Håvard ansvarlig for teamet av utviklere, og den faglige kvaliteten på utviklerne på plattformen. Håvard er selv utvikler og teknisk teamleder, og har 9 års erfaring fra BEKK Consulting, der han hovedsakelig var fullstack-utvikler, men også leder for BEKKs store engasjement i Statens vegvesen. Håvard er utdannet innen informatikk ved Universitetet i Oslo.

Ellen Lødrup barkost

Ellen Lødrup Barkost

Head of Marketing and Growth

Ellen arbeider for å gjøre Folq relevant og synlig for eksisterende og potensielle oppdragsgivere og konsulenter. Ellen engasjerer seg i hele brukerreisen og iverksetter proaktivt tiltak for bedre informasjonsflyt og opplevelse. Ellen har erfaring fra Telenor der hun jobbet med å utvikle digitale markedsføringskapabiliteter i konsernet. Ellen har en master i Industriell design og Entreprenørskap (NTNUs Entreprenørskole) ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Vinh Nguyen

Vinh Nguyen

Head of Business development

Vinh er ansvarlig for å identifisere, forbedre og lansere interne forretningsinitiativer og forbedringsprosjekter. Vinh har bred erfaring fra fire års erfaring som Managment Consultant i Bekk, der han også var praksisleder for entreprenørskap og digital produktutvikling. Vinh er analytisk orientert og drives av å gjennomføre og fullføre komplekse initiativer. Vinh er utdannet ved Norges Handelshøyskole.

Andrea Madland

Andrea Madland

Key Account Manager

Som KAM i Folq har Andrea ansvar for det operative og strategiske knyttet til salg, tilbudsarbeid og oppfølging av kunder og konsulenter. Andrea har lang erfaring fra salg og konsulentmegling, leverandørhåndtering og forretningsutvikling, fra blant annet Experis.
Hun har et stort nettverk i IT-bransjen, god oversikt over fag og marked, og fokus på å bygge langsiktige relasjoner. Andrea er utdannet innen samfunnsøkonomi og psykologi ved Universitetet i Oslo.

am@folq.no / 907 62 653

Alf Ruben Kvamme

Alf Ruben Kvamme

Key Account Manager

Alf Rubens ansvar i Folq er å sette og følge selskapets salgsstrategi, herunder utgående salg og forvaltning av rammeavtaler, samt rekruttering av oppdragsgivere og konsulenter. Alf Ruben har lang erfaring med salg og formidling av IT-konsulenter, og hans styrke er evnen til å bygge tette og langsiktige relasjoner til kunder og partnere.

ark@folq.no / 473 65 746

Mari Eidsvåg


Mari Eidsvåg

Customer Success Manager

Mari sørger for at konsulentene på Folq-plattformen får den oppfølgingen de trenger. Hun er nysgjerrig og allsidig, og bidrar også i produktutvikling og viderutvikling av interne prosesser.
Mari har både en bachelor- og mastergrad i yrkes- og organisasjonspsykologi fra Universitetet i Bergen og Universitetet i Oslo.

Marte Eidet

Marte Eidet

HR

Marte er første kontaktpunkt for konsulenter og konsulentselskap som registrerer seg hos Folq. Hun loser konsulentene gjennom Folqs kvalitetssikringsprosess, og hjelper dem i gang på plattfomen.
Marte har hatt internships hos OBOS og Nordic Choice Hotels og har en Bachelor i HR og personalledelse fra Høyskolen Kristiania, og en mastergrad i Organisasjons, Ledelse og Arbeid ved Universitetet i Oslo.

Christina Aranja Ophaug-Johansen


Aranja Ophaug-Johansen

HR-assistent

Aranja tar en Bachelor i Organisasjonspsykologi, HR og ledelse ved Handelshøyskolen BI:
Hun bistår konsulenter med CV-onboarding og andre administrative oppgaver.

Lena Searle-Barnes

Lena Searle-Barnes

Produktdesigner

​​Lena er en erfaren digital produktdesigner. Hun har blant annet seks års erfaring som UX-designer fra BEKK Consulting og har vært Head of design i Otovo Solar. Hun har en sterk lidenskap for tjenestedesign og brukerinnsikt. Lena har en bachelorgrad i design og produktutvikling fra Chalmers University of Technology og en mastergrad i grafisk design.

Elin Parr Ohme

Elin Parr Ohme

Produktdesigner

Elin er en allsidig designer som liker å jobbe med alt innen branding og identitet til interaksjonsdesign og tjenestedesign. Elin har jobbet fem år som designer i Bekk, og har mye erfaring som freelance designer. I tillegg har hun vært med på å grunnlegge startupen Tipio. Elin har en bachelorgrad i grafisk design fra Westerdals (Høyskolen Kristiania), og har også studert ved Idefagskolen.

Hans Henrik Grønsleth

Hans Henrik Grønsleth

Utvikler

Som utvikler i Folq liker Hans Henrik å lage programvare som ser bra ut for både brukere og utviklere. Han har tre års konsulenterfaring fra Knowit, der han var med på å utvikle det nye nasjonale billettsystemet for kollektivtransport i Norge (Entur). Hans Henrik har en mastergrad i kommunikasjonsteknologi fra NTNU.


Runar Furenes

Runar Furenes

Utvikler

Runar er en engasjert og allsidig utvikler. Han har mange års erfaring som konsulent i Knowit, der han jobbet med den sentrale integreringsplattformen i Oslo kommune. Runar er aktiv i teknologimiljøene, og har vært med å organisere Oslo Elm Day og Oslo Haskell Meetup. Runar har en mastergrad i bioinformatikk fra Universitetet i Oslo.


Audun Gevelt

Audun Gevelt

Utvikler

Audun er en utvikler med bred erfaring. Han har to års erfaring fra Sopra Steria, der han jobbet med frontend, backend, databaser og alt i mellom. Han har også jobbet for NRK der han utviklet en dataplattform for bedre innsikt i analyse og brukeratferd for et av de mest besøkte nettstedene i Norge. Audun har en mastergrad i informatikk, med spesialisering i intelligente systemer, fra NTNU.

Jørgen Wilhelmsen

Jørgen Wilhelmsen

Utvikler

Jørgen er en engasjert utvikler med interesse for konsept- og produktutvikling. De siste tre årene har Jørgen jobbet i Bekk, der han har vært på prosjekt i mobilbank-teamet i SpareBank 1. Jørgen er utdannet sivilingeniør i datateknologi fra NTNU, med spesialisering innen kunstig intelligens. Gjennom studiene har han utforsket ulike metoder innen AI, spesielt Natural Language Processing.

Styre og rådgivere

Jahn Arne Johnsen

Jahn Arne Johnsen

Styreleder

Jahn Arne er styreleder og grunnlegger av Folq. Han har lang fartstid fra konsulentbransjen i konsulentselskapene Blank og Bekk.
Fra 2015 til 2020 grunnla og bygde han konsulentselskapet Blank. Han er fortsatt daglig leder for selskapet, som nå er 50 ansatte. Som ansatt i Bekk Consulting satt Jahn Arne seks år i styret og var en del av ledergruppen for teknologidivisjonen, hvor han ledet over 230 teknologer. Her var han ansvarlig for kunder som sto for rundt 20% av Bekks bruttoinntekt. Jahn Arne har en mastergrad i telekommunikasjon og økonomi fra NTNU.

Cathrine Movold

Cathrine Movold

Styremedlem

Cathrine sitter i Folqs styre som representant for aksjonærene. Cathrine er selvstendig konsulent med omfattende operativ og strategisk ledererfaring fra teknologibransjen. Cathrines spesielle styrker er UX & produkt, forretningsstrategi, drift og finansiering. Hun har solid erfaring fra konsulentbransjen som Direktør for Experience Design i NOA Ignite (tidligere Making Waves). Cathrine har også jobbet inhouse som produktleder i internasjonale designorganisasjoner hos Philips og Sony Mobile. De siste årene har Cathrine jobbet mest med tidligfase investeringer og rådgivning gjennom Finstart Nordic og Teston. Cathrine er utdannet ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, og har en MBA fra BI.

Erling Kaupke Paulsen

Erling Køpke Paulsen

Strategisk rådgiver

Erling er investor og rådgiver i Folq, med fokus på vekst og det operasjonelle. Erling har lang erfaring som konsulent i BCG, og har siden hatt ulike lederroller, blant annet i Elkem og Aspiro. Siden 2012 har Erling drevet sitt eget investeringsselskap og i dag jobber han fulltid som investor og rådgiver i flere norske startups, blant annet Sanity. Erling er har en mastergrad fra industriell økonomi ved NTNU.

Are Meisfjord

Are Meisfjord

Strategisk rådgiver

Are er investor og rådgiver i Folq. Han er grunnlegger av og CTO i Tripletex, og har lang erfaring med systemutvikling, både gjennom Computas og som selvstendig konsulent. Are er utdannet sivilingeniør i datateknikk fra NTNU.

Vil du være med på laget?

Vi har store ambisjoner for videre vekst og ser etter flere flinke folk til teamet.

Se våre ledige stillinger her.